U21 Football 2009

Rd 1	28-Jun Sunday	v Kilrush	in Lissycasey	1-12 to 0-4
1/4F 12-Jul Sunday v Ennistymon in Clareabbey 0-11 to 1-9